Opleidingsorkest

Opleidings orkest

Muzikaal talent begint van jongs af aan

De muzikale jeugd is onze toekomst. We vinden het dan ook heel belangrijk dat leerlingen op de basisschool al kennis maken met het bespelen van muziekinstrumenten. Maar samen muziek maken is nog leuker! Daarom streven we er binnen onze harmonie naar dat leerlingen zo snel mogelijk samen leren spelen.

We zijn er echter ook van overtuigd dat je nooit te oud kan zijn om een muziekinstrument te leren spelen! Onze opleiding richt zich daarom niet alleen op de jeugd maar ook op de oudere “jongeren” onder ons.

Muziekproject basisonderwijs
Onze harmonie heeft een langdurige samenwerking met basisschool Sint Oda. Elk schooljaar wordt er een project voor groep 6 georganiseerd waarbij de leerlingen aan de slag gaan met blaasinstrumenten. Gedurende 3 maanden mogen ze kennis maken met verschillende blaasinstrumenten en kunnen ze ontdekken hoe het is om samen muziek te maken. We streven er altijd naar om leerlingen zo snel mogelijk samen muziek te laten maken.Het project wordt afgesloten met een concert samen met het opleidingsorkest van de harmonie.

Blazersklas
Leerlingen kunnen lid worden van onze harmonie en worden dan uitgenodigd om in onze blazersklas muziek te komen maken. Leerlingen vanuit het muziekproject (St. Oda) stromen direct door naar deze blazersklas. Stapsgewijs krijgen ze het door henzelf gekozen instrument aangeleerd. Elk schooljaar start er een nieuwe blazersklas bij onze harmonie. De leerlingen uit de blazersklas van voorafgaand jaar stromen dan door naar het opleidingsorkest en krijgen individuele lessen.

De blazersklas repeteert elke donderdag van 17:30 uur tot 18:30 uur in de Sterzaal te Maastricht.

Ons opleidingsorkest bestaat uit jeugdleerlingen en volwassen leerlingen. Aan muziek leren maken zit geen (leeftijds)grens! Samen muziek maken met plezier staat voorop en wanneer leerlingen er klaar voor zijn, stromen zij door naar het “grote” harmonieorkest.

De leerlingen hebben naast de repetities van het opleidingsorkest een keer per week individuele les. Tijdens de jaarlijkse voorspeelmorgen laten álle leerlingen, van jong tot oud, horen hoe zij zich muzikaal ontwikkeld hebben.

Omdat we naast muzikaal plezier veel waarde hechten aan binding, worden er naast de muzikale activiteiten een aantal jeugdactiviteiten georganiseerd. Elk jaar wordt een jeugddag en een jeugdkamp georganiseerd.

Het opleidingsorkest repeteert elke woensdag onder enthousiaste leiding van Abby Lümpens van 19.00 – 20.00 uur in de Sterzaal en heeft elk jaar vaste optredens, zoals onder andere de kindermis in de St. Servaas Basiliek, concerten met de Oda school en samen met het harmonieorkest. Daarnaast worden er gedurende het jaar ook nog verschillende andere concerten gegeven.