10.000 euro voor project ‘Meziek veur Ederein’ van de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht.

Het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht een bijdrage van € 10.000 toegewezen voor het project ‘Meziek veur Ederein’. Dit project is opgezet om kinderen, die veelal niet in aanraking komen met een instrument, te laten ervaren wat het is om een instrument te bespelen. Het accent ligt hierbij op blaasinstrumenten, zoals de saxofoon en trompet, maar ook slagwerk behoort tot de mogelijkheid. Kinderen die na deze kennismaking met het door hun gekozen muziekinstrument door willen gaan, krijgen vervolgens de kans samen met andere kinderen te gaan musiceren in de blazersklas.  Joop Kuiper, bestuurslid van de harmonie en winnaar van de vrijwilligersprijs cultuur 2018, is heel erg blij dat de aanvraag voor het project gehonoreerd is. ‘’Naast het kennis maken met muziek(instrumenten), leren de kinderen ook om zich in te zetten voor de gemeenschap, in het bijzonder voor de ouderen onder ons.’’ Aldus Joop. Zo wil hij met de kinderen in het voorjaar kleine concerten geven voor de ouderen onder andere in samenwerking met Mosae Zorggroep.  Daarnaast heeft Joop wilde plannen voor de viering van 75 jaar bevrijding Maastricht. Zo vertelt hij: “Het project kan nog mooier worden, wanneer het ook verbreed wordt door een optreden tijdens deze viering”. Hij ziet het al helemaal voor zich: de feestvierders van toen met de klanken van ‘In the mood’ en de ‘appeltjes van Oranje’, gespeeld door de huidige jeugd.

Het project ‘Meziek veur Ederein’ is ontstaan uit een uniek samenwerkingsverband tussen het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, genaamd ‘Kinderen Maken Muziek’. Het doel is dat zoveel mogelijk kinderen samen een muziekinstrument leren bespelen en de muziek tot contact tussen mensen leidt. Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving en niemand er alleen voor staat. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten met geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn. Op school én in de vrije tijd. Daarom geeft het Fonds subsidies aan bijzondere culturele initiatieven in het hele land.

De harmonie kent al een goede samenwerking met de St. Oda school in Maastricht. Via het project ‘Meziek veur Ederein’  kan dit worden uitgebreid met o.a. de Bernard Lievegoed school in Maastricht. Het project geeft de musicerende kinderen de mogelijkheid, om in samenwerking met instellingen zoals Mosae Zorggroep en de Zonnebloem, ouderen een leuke middag te bezorgen.

Zie ook overige persberichten:
RTV Maastricht
De Limburger