De muzikanten van de blazersklas van de Sint Odaschool schitterden 16 december tijdens hun eerste concert. De zaal was goed gevuld met trotse ouders, familieleden en vrienden. Met veel plezier lieten de kinderen aan hen horen hoe hard ze de afgelopen weken geoefend hadden met hun nieuwe muziekinstrument. Het opleidingsorkest van de harmonie ondersteunde hen hier bij. Dit alles onder leiding van dirigente Abby Lümpens.

Na het concert volgde er een daverend applaus, welke de kinderen al stralend  in ontvangst namen. Glunderend keek de dirigente toe.